Uslovi angažovanja

Naš način rada, iskustvo je pokazalo, omogućio nam je da komotno pružamo usluge uz nagradu koje nudi važeća advokatska Tarifa, ponekad uz popuste. Troškove minimalizujemo koristeći elektronske modele upravljanja dokumentima i elektronsku komunikaciju uvek kada je moguća.

Nemamo niti naplaćujemo troškove održavanja skupih kancelarijskih prostora i administrativnog osoblja.

Potencijalni klijenti se mogu informisati o advokatskoj regulativi na Internet stranici Advokatske komore Srbije (aks.org.rs) koja se pre svega uključuje zakon, kodeks profesionalne etike i tarifu o nagradama i naknadama. Takođe, naša Kancelarija klijentima po pravilu dostavlja pisani predlog ugovora o angažovanju.

Scroll to Top