Naši klijenti

Ne mislimo da je važno navoditi imena i nazive već smatramo da je dovoljno na ovom mestu samo napomenuti da listu naših prethodnih i sadašnjih klijenata pre svega čine domaća i strana pravna lica u raznim privrednim oblastima koje uključuju osiguranje, reosiguranje, konsultantske usluge (posebno u oblasti vodosnabdevanja), građevinarstvo, vazduhoplovstvo itd.

Naši klijenti su i fizička lica koji osim napred u napred navedenim oblastima imaju potrebe za uslugama u oblasti restitucije, nasleđivanja, svog zaposlenja, zaštite prava intelektualne svojine itd.

Scroll to Top